Separatory, przepompownie, studnie betonowe

Ecologic

Producent żelbetowych i tworzywowych separatorów oraz przepompowni

Realizujemy zamówienia na:

- separatory subtancji ropopochodnych i tłuszczów

- przepompownie ścieków

Kaprin Sp. z o.o.

Producent studni i wpustów betonowych, komór wodomierzowych

 Realizujemy zamówienia na:

- studnie betonowe, żelbetowe dn 1000 - 2500 mm

- wpusty drogowe dn 500 mm

- komory wodomierzowe

Ecol-Unicon Sp. z o.o.

Producent betonowych separatorów, oczyszczalni i przepompowni

Realizujemy zamówienia na:

- separatory subtancji ropopochodnych i tłuszczów

- przepompownie ścieków

- studnie betonowe dn 1000 - 3000 mm