Armatura wodociągowa – zawory odcinające, regulacyjne i skośne