OFERTA

Artykuły wodno-kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne i kształtki z PVC, PP mają bardzo dobre parametry hydrauliczne. Są lekkie. Rury kanalizacyjne z PVC montuje się łatwo i szybko. Są odporne na niszczące działania cieków bytowo- gospodarczych, nawet jeśli te zawierają znaczne ilości chemikaliów. Polietylen - ten stosowany do produkcji elementów instalacji kanalizacyjnej jest wysokiej gęstości (HDPE). Oprócz odporności na rozmaite substancje chemiczne, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne odznacza się dobrą tolerancją zarówno niskiej (do -40°C), jak i wysokiej (do +80°C) temperatury. Kształtki elektrooporowe – to najlepszy i najbardziej zaawansowany technologicznie produkt służący do łączenia rurociągów z PE. Metoda elektrooporowa pozwala na znaczne skrócenia czasu montażu oraz miejsca potrzebnego do instalacji połączenia. Kształtki doczołowe PE- kształtki segmentowe służą do połączenia rur w sieciach wodociągowych i gazowych za pomocą zgrzewania doczołowego. Złączki skręcane i zaciskowe do rur - są stosowane w celu połączenia dwóch odcinków rur wielowarstwowych. Wodomierze - to liczniki mierzące przepływ wody, które zwykle montowane są na przyłączu doprowadzającym wodę do budynku. Służą do rozliczeń między dostawcą wody a właścicielami poszczególnych lokali. Dobrze dobrany wodomierz powinien dokładnie i niezawodnie zmierzyć przepływ wody, tak aby nie narażać nas na niepotrzebne koszty.