Armatura wodociągowa

Domex Sp. z o.o.

Producent armatury naprawczej i wodociągowej.

✓ Zasuwy kołnierzowe F4, F5 dn 40 - 200 mm, zasuwy gwintowane dn 25 - 50 mm
✓ Hydranty nadziemne dn 80 mm , dn 100 mm oraz hydranty podziemne dn 80 mm
✓ Nasuwki dwudzielne UU dn 80 - 300 mm, NN dn 20 - 50 mm, nasuwki trójdzielne UUU dn 80 - 200 mm
✓ Łączniki rurowo kołnierzowe RK, RKU dn 50 - 300 mm oraz rurowe RU dn 80 - 300 mm
✓ Opaski naprawcze ON dn 20 - 300 mm, doszczelniacze kielichowe dn 80 - 600 mm
✓ Pozostałe produkty realizujemy na zamówienie.Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Producent armatury żeliwnej do wody, gazu i kanalizacji.

✓ Zasuwy kołnierzowe F4, F5 dn 40 - 300 mm, zasuwy gwintowane dn 25 - 50 mm
✓ Hydranty nadziemne dn 80 mm, dn 100 mm oraz hydranty podziemne dn 80 mm
✓ Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 50-150 mm i gwintowane dn 25 - 50 mm.
✓ Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dn 50-150 mm i gwintowane dn 25 - 50 mm.
✓ Łączniki rurowe oraz rurowo kołnierzowe dn 90 - 225 mm do PVC i PE
✓ Pozostałe produkty z armatury wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej realizujemy na zamówienie.Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o.

Producent armatury wodno-ściekowej i gazowej.

✓ Zasuwy kołnierzowe F4 i F5 dn 50 - 200 mm
✓ Zasuwy i obudowy do przyłączy domowych dn 25 - 50 mm
✓ Opaski do przyłączy domowych dn 80 - 300 mm
✓ Pozostałe wyroby dostępne u producenta realizujemy na zamówienie.Norson Sp. z o.o. Sp. k.

Producent armatury wodociągowo kanalizacyjnej.

✓ Hydranty nadziemne i podziemne dn 80 mm
✓ Hydranty nadziemne i podziemne dn 80 mmm
✓ Teleskopy żeliwne klasy A15, B125, D 400 do studni kanalizacyjnych dn 315, 400 i 425
✓ Teleskopy żeliwne klasy A15, B125, D 400 do studni kanalizacyjnych dn 315, 400 i 425
✓ Pozostałe produkty realizujemy na zamówienie."Wodrol" Wałcz Spółka z o.o. w Wałczu

Producent zasuw, hydrantów, nawiertek, kształtek żeliwnych.

✓ Hydranty nadziemne dn 80 mm i 100 mm oraz podziemne dn 80 mm.
✓ Zasuwy gwintowane dn 25 - 50 mm
✓ Nawiertki NWZ dn 80 - 300 mm do rur stalowych oraz PE-HD i PVC
✓ Kształtki kołnierzowe z żeliwa szarego dn 50 - 250 mm
✓ Pozostałe produkty realizujemy na zamówienie.


AVK Armadan Sp. z o.o.

Producent zasuw do wody, kanalizacji, gazu, ochrony przeciwpożarowej oraz do przemysłu.

✓ hydranty nadziemne dn 80 mm.
✓ Zasuwy gwintowane dn 25 - 50 mm
✓ Zasuwy kołnierzowe F4 i F5 dn 50 - 200 mm
✓ Pozostałe produkty realizujemy na zamówienie.


Materbud Sp. z o.o. Sp. K.

Producent kształtek wodociągowych z żeliwa sferoidalnego, łączników.

✓ Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego dn 50 - 200 mm.
✓ Pozostałe produkty realizujemy na zamówienie.


EFAR Sp.J.

Producent kurków kulowych do wody, pary i gazu.

✓ kurki kulowe do wody dn 80 mm i dn 100 mm
✓ Zasuwy gwintowane dn 25 - 50 mm
✓ Łączniki amortyzacyjne dn 80 - 200 mm
✓ Pozostałe produkty realizujemy na zamówienie.


Instalacja wodna w domu to układ połączonych przewodów, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń. W zależności od rodzaju instalacji lub sieci stosuje się różne rodzaje armatury zapewniające jej prawidłową i bezpieczną pracę. Armatura czerpalna - wyróżniamy tu dwie podstawowe grupy urządzeń : armaturę przeznaczoną dla straży pożarnej i służb komunalnych (hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, czyli zawory hydrantowe) oraz armaturę do stosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, czyli zawory czerpalne do poboru jednego rodzaju wody (zimnej lub ciepłej) i baterie czerpalne, które umożliwiają pobór wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej w dogodnych dla użytkownika proporcjach. Armatura zabezpieczająca - jej zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej jakości wody w instalacji wodociągowej poprzez uniemożliwienie wystąpienia przepływu zwrotnego, który może także przyczynić się do niszczenia instalacji wskutek przyspieszonej korozji materiału, z którego jest ona wykonana. Armatura zabezpieczająca - to głównie urządzenia przeciwzalewowe i zawory napowietrzajce. Urządzenia przeciwzalewowe, zwane również zaworami zwrotnymi lub burzowymi montowane są na przewodach odpływowych w celu zabezpieczenia piwnic przed zalaniem podczas ulewnych deszczy oraz uniemożliwiaj gryzoniom dostanie się do instalacji. Wyróżnić można zawory jedno- lub dwuklapowe, z mechanizmem automatycznego, ewentualnie (jako opcja) awaryjnego zamknięcia. Zawory napowietrzające umożliwiaj dopływ powietrza atmosferycznego do instalacji kanalizacyjnej, zabezpieczając jednoczenie otoczenie przed wydostawaniem się z niej nieprzyjemnych zapachów. Armatura przyłączeniowa – umożliwiająca podłączenie przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej. Armatura kanalizacyjna - Wpusty kanalizacyjne, które służą do odprowadzania do kanalizacji wód z powierzchni płaskich. Z uwagi na przeznaczenie możemy je podzieli na podłogowe, podwórzowe i dachowe. Bardzo powolne odpływanie ścieków, bulgotanie w rurach, nieprzyjemny zapach wydobywający się z syfonów czy wreszcie cofanie się nieczystości w najniżej położonych urządzeniach sanitarnych to konsekwencje wadliwego wykonania instalacji kanalizacyjnej. Nie są to zjawiska niebezpieczne dla użytkowników, za to bardzo nieprzyjemne i – co gorsza – w większości wypadków trudne do naprawienia w gotowej instalacji, której przeważająca część jest ukryta w ścianach i stropach (instalacja wewnętrzna) lub zakopana w ziemi (przykanalik, szambo, oczyszczalnia). Syfony kanalizacyjne - swego rodzaju zamknięcie wodne montowane na odpływach przyborów sanitarnych, które uniemożliwia przedostawanie się gazów i przykrych zapachów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczenia. Mogą być wykonane z żeliwa, tworzywa sztucznego lub stali. Armatura pomocnicza - zamknięcia przeciwpożarowe, które podczas pożaru zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i trujących gazów poprzez piony kanalizacyjne na inne kondygnacje lub do innych pomieszczeń. Armatura pomiarowa - podstawowym urządzeniem w tej grupie są wodomierze. W instalacjach wodociągowych stosuje się wodomierze wirnikowe. Do montażu w domu jednorodzinnym stosuje się wodomierze skrzydełkowe jedno- i wielostrumieniowe. Zasuwy, kształtki, połączenia kołnierzowe, hydranty, opaski do nawiercania, złączki rurowe to podstawowe elementy systemu wodociągowego. Armatura w wodociągach służy do zamykania i regulowania przepływu. Natomiast kształtki służą do rozdzielania przepływu i połączenia armatury z przewodami wodociągowymi z różnych materiałów.