AKTUALNOŚCI

31 sierpnia 2021
Zawory zwykłe i kolanowe – proste konstrukcje na lata
Jeśli chcesz zmniejszyć ciśnienie wody w swoim domu, jednym ze sposobów jest zainstalowanie zaworu redukcyjnego ciśnienia wody. Ciśnienie wody może uszkodzić rury i spowodować wycieki. Aby temu zapobiec, należy wyregulować ciśnienie wody i zmniejszyć siłę, z jaką woda przepływa wzdłuż rur.
20 sierpnia 2021
Armatura wodociągowa – zawory odcinające, regulacyjne i skośne
Do prawidłowego funkcjonowania instalacji wodno-kanalizacyjnych niezbędne jest zastosowanie właściwych akcesoriów hydraulicznych. Niezwykle ważnymi elementami są zawory.
12 sierpnia 2021
Zasuwy z elastycznym uszczelnieniem i zawory motylkowe
Zasuwy z uszczelnieniem są to zawory, w których zawieradła zamykające lub regulujące przemieszczają się ruchem posuwisto-zwrotnym prostopadle do kierunku przepływu płynu. W otwartej pozycji zasuwy pozostawiają całkowicie wolny przekrój przepływu. Zasuwy mogą być stosowane do wody surowej jak i uzdatnionej.
3 sierpnia 2021
Zawory membranowe i kulowe
Zawory membranowe są to zawory proste lub kątowe, gdzie grzybkowy lub klinowy element zamykający jest oddzielony od przepływającego płyny membraną. Membrana jest usytuowana między kołnierzami kadłuba oraz obudowy elementu zamykającego.
30 lipca 2021
Rury z tworzyw sztucznych PVC – największy wybór w Bielsku-Białej
Rury z tworzyw sztucznych można łatwo przyciąć nożycami na wymaganą długość. Dają się wyginać ręcznie, za pomocą giętarki lub po lekkim podgrzaniu. Rury z tworzyw sztucznych można bezpiecznie zastosować w instalacjach wody pitnej, gdyż nie zmieniają zapachu, smaku ani właściwości chemicznych wody, która nimi płynie.
22 lipca 2021
Hydranty podziemne
Hydranty podziemne są stosowane tam gdzie nie mogą być ze względów komunikacyjnych zastosowane hydranty nadziemne. Głowica hydrantu musi być przykryta żeliwną obudową, by zminimalizować nacisk pojazdów.