AKTUALNOŚCI

30 listopada 2021
Systemy odwodnienia dachów – orynnowanie
Aby wody deszczowe i roztapiający się śnieg nie zalegały na dachu i nie powodowały przecieków należy zadbać o odpowiedni system odwodnienia do odprowadzania wód opadowych z rynien rurami spustowymi, a dach musi być uformowany z odpowiednim spadkiem.
21 listopada 2021
Instalacja systemów orynnowania – warto wiedzieć
Przy instalacji systemów orynnowania należy pamiętać o właściwym umieszczeniu podtrzymywaczy. Podtrzymujące rynnę uchwyty (rynhaki) powinny być umieszczone zgodnie z zaleceniami producenta.
10 listopada 2021
System podciśnieniowy odprowadzania wód opadowych
Odpływ wody z wpustu przez rury spustowe może być zapewniony za pomocą dwóch mechanizmów: odpływu grawitacyjnego lub podciśnieniowego, działającego na zasadzie syfonu.
5 listopada 2021
Wpusty dachowe
Decydując się na bardziej nowoczesne rozwiązania, mamy do czynienia z wpustami, które są instalowane w najniższych punktach dachu i odpowiadają za odprowadzanie wody do rury spustowej umieszczonej wewnątrz budynku.
28 października 2021
Najlepsze rury do instalacji wodnych w Bielsku-Białej
Na rynku dostępne są rury do instalacji sanitarnej z różnych materiałów jak miedź, która jest odporna na wahania temperatur, zatem wykazują odporność na wysoką i niską temperaturę czy stalowe, które są coraz rzadziej stosowane...
20 października 2021
Wymagania przy budowie instalacji kanalizacyjnych
Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne to przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem służące do odprowadzania ścieków, oraz wody deszczowe z wypustów deszczowych dachowych i powierzchniowych zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi.