AKTUALNOŚCI

22 lutego 2021
Zasuwy burzowe w Bielsku
Ważnym elementem wykonania poprawnie kanalizacji jest dobór odpowiednich rur. Wwewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych, używane są obecnie rury z tworzywa – PVC,czasami z polipropylenu.Rury PVC występują w różnych średnicach w zależności od ich przeznaczenia.
12 lutego 2021
Ciche systemy kanalizacyjne – Bielsko-Biała
Ważnym elementem wykonania poprawnie kanalizacji jest dobór odpowiednich rur. Wwewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych, używane są obecnie rury z tworzywa – PVC,czasami z polipropylenu.Rury PVC występują w różnych średnicach w zależności od ich przeznaczenia.
4 lutego 2021
Hałas w instalacjach kanalizacyjnych
Instalacja wodno-kanalizacyjna to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę nieruchomości oraz zgromadzania i odprowadzania z niej ścieków.
18 stycznia 2021
Wodplast Bielsko-Biała
Nasz dostawca – DZTO Hydro-Top
Wszystkie oferowane przez nas wyroby są odlewane z żeliwa szarego i sferoidalnego, o masie do 200 kg. Oferujemy włazy oraz wpusty kanalizacyjne z każdej grupy wytrzymałościowej.
13 stycznia 2021
Kształtki elektrooporowe, doczołowe i skręcane w Bielsku-Białej
Kształtki elektrooporowe to najlepszy i najbardziej zaawansowany technologicznie produkt, służący do łączenia rurociągów z PE. Metoda elektrooporowa pozwala na znaczne skrócenie czasu montażu oraz miejsca potrzebnego do instalacji połączenia.
12 stycznia 2021
Włazy i studzienki kanalizacyjne
Bardzo ważnym elementem uzbrojenia sieci kanalizacyjnej są studzienki rewizyjne zabezpieczone we włazy. Z jednej strony łączą się z poziomą konstrukcją, jaką jest system rur kanalizacyjnych, z drugiej zrównuje się z nawierzchnią.