AKTUALNOŚCI

21 listopada 2021
Instalacja systemów orynnowania – warto wiedzieć
Przy instalacji systemów orynnowania należy pamiętać o właściwym umieszczeniu podtrzymywaczy. Podtrzymujące rynnę uchwyty (rynhaki) powinny być umieszczone zgodnie z zaleceniami producenta.
10 listopada 2021
System podciśnieniowy odprowadzania wód opadowych
Odpływ wody z wpustu przez rury spustowe może być zapewniony za pomocą dwóch mechanizmów: odpływu grawitacyjnego lub podciśnieniowego, działającego na zasadzie syfonu.
5 listopada 2021
Wpusty dachowe
Decydując się na bardziej nowoczesne rozwiązania, mamy do czynienia z wpustami, które są instalowane w najniższych punktach dachu i odpowiadają za odprowadzanie wody do rury spustowej umieszczonej wewnątrz budynku.
28 października 2021
Najlepsze rury do instalacji wodnych w Bielsku-Białej
Na rynku dostępne są rury do instalacji sanitarnej z różnych materiałów jak miedź, która jest odporna na wahania temperatur, zatem wykazują odporność na wysoką i niską temperaturę czy stalowe, które są coraz rzadziej stosowane...
20 października 2021
Wymagania przy budowie instalacji kanalizacyjnych
Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne to przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem służące do odprowadzania ścieków, oraz wody deszczowe z wypustów deszczowych dachowych i powierzchniowych zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi.
9 października 2021
hurtownia wodplast bielsko biała wodno kanalizacyjna 3
Wymagania przy budowie instalacji wodociągowych cz.2
Przewody wodociągowe powinny być układane prostopadle i równolegle do ścian, a spadki przewodów mają zapewniać możliwość odwodnienia instalacji oraz odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.