przepompownie bielsko

4 czerwca 2021
Pompy w twoim domu
Pompy to urządzenia służące do przenoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub przetłaczania jej z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym. Pompa jest zasilana energią mechaniczną z silnika elektrycznego lub spalinowego, którą przenosi na przepływającą przez nią ciecz za pośrednictwem elementu roboczego.
20 maja 2021
Urządzenia przeciwzalewowe i przepompownie
Krótkotrwałe, intensywne opady deszczu coraz częściej powodują przeciążenie kanalizacji. Cofająca się w kanałach woda wdziera się do przykanalików, a dalej do piwnic i innych nisko usytuowanych pomieszczeń.
23 maja 2020
Przydomowe przepompownie ścieków Bielsko-Biała
Producenci proponują kompletne przepompownie ścieków do zabudowy zewnętrznej, które składają się z komory retencyjnej, pompy, układu hydraulicznego i układu sterowania. Zbiorniki coraz częściej wykonywane są z polimerobetonu i tworzyw sztucznych oraz laminatów. Kształt tych lekkich zbiorników jest tak dobierany, by nie były one wypierane mimo braku obciążenia, a dno profilowane, aby nie powstawały na nim i nie zagniwały osady. Dostępne są w różnych wielkościach, gdyż przyjmuje się, że przepompownia przydomowa powinna odbierać ścieki przez 1–2 dni w razie awarii systemu.