zbiorniki na deszczówkę

24 sierpnia 2020
Odwodnienie liniowe – co zrobić z zebraną wodą?
Wody opadowej nie wolno odprowadzać do przydomowej oczyszczalni ścieków, a także kierować na ulicę albo posesję sąsiada.Jeśli nie możemy odprowadzić przechwyconej przez korytka i wpusty deszczówki do kanalizacji, można ją zagospodarować wykorzystując studnię chłonną, skrzynkirozsączające lub zbiornik retencyjny.
9 czerwca 2020
Wody deszczowe – co z nimi zrobić? Poradnik
Zgodnie z przepisami woda deszczowa jest ściekiem, więc najlepiej odprowadzać ją do kanalizacji. Wieledziałek budowlanych jest jednak położonych na terenach nieskanalizowanych albo mających jedyniekanalizację sanitarną, a do takiej sieci jak i do przydomowej oczyszczalni ścieków nie można usuwaćwód opadowych. Dopuszcza się odprowadzanie ich na własny, nieutwardzony teren lub do dołówchłonnych albo zbiorników retencyjnych.