instalacje wodno kanalizacyjne bielsko-biała

9 grudnia 2021
Grawitacyjna instalacja kanalizacyjna
Kanalizacja grawitacyjna to wersja kanalizacji odpływowej, w której transport ścieków odbywa się przy wykorzystaniu siły ciążenia. Aby instalacja pracowała sprawnie, niezbędne jest ułożenie kanałów ze spadkiem w kierunku przepływu ścieków oraz wykonanie instalacji z rur o odpowiednich średnicach.
20 października 2021
Wymagania przy budowie instalacji kanalizacyjnych
Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne to przewody i urządzenia wraz z uzbrojeniem służące do odprowadzania ścieków, oraz wody deszczowe z wypustów deszczowych dachowych i powierzchniowych zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi.
9 października 2021
hurtownia wodplast bielsko biała wodno kanalizacyjna 3
Wymagania przy budowie instalacji wodociągowych cz.2
Przewody wodociągowe powinny być układane prostopadle i równolegle do ścian, a spadki przewodów mają zapewniać możliwość odwodnienia instalacji oraz odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
6 października 2021
Wymagania przy budowie instalacji wodociągowych cz.1
Zadaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej jest doprowadzenie wody do każdego z punktów czerpalnych pod odpowiednim ciśnieniem. Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowych powinno być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych.
15 września 2021
Montaż instalacji wodociągowej – wykonywanie połączeń cz.2
Połączenia gwintowe mogą być z uszcelnieniem na gwint lub uszczelnieniem powierzchni kształtowych z uszczelką lub bez.
9 września 2021
Montaż instalacji wodociągowej – wykonywanie połączeń cz.1
W instalacjach wody pitnej rury stalowe ocynkowane łączy się przy użyciu gwintowych łączników. Połączenia gwintowe należy uszczelniać taśmą teflonową, pastami uszczelniającymi lub przędzą z konopi.