rury pvc

4 czerwca 2021
Pompy w twoim domu
Pompy to urządzenia służące do przenoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub przetłaczania jej z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym. Pompa jest zasilana energią mechaniczną z silnika elektrycznego lub spalinowego, którą przenosi na przepływającą przez nią ciecz za pośrednictwem elementu roboczego.
20 maja 2021
Urządzenia przeciwzalewowe i przepompownie
Krótkotrwałe, intensywne opady deszczu coraz częściej powodują przeciążenie kanalizacji. Cofająca się w kanałach woda wdziera się do przykanalików, a dalej do piwnic i innych nisko usytuowanych pomieszczeń.
12 lutego 2021
Ciche systemy kanalizacyjne – Bielsko-Biała
Ważnym elementem wykonania poprawnie kanalizacji jest dobór odpowiednich rur. Wwewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych, używane są obecnie rury z tworzywa – PVC,czasami z polipropylenu.Rury PVC występują w różnych średnicach w zależności od ich przeznaczenia.
4 lutego 2021
Hałas w instalacjach kanalizacyjnych
Instalacja wodno-kanalizacyjna to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę nieruchomości oraz zgromadzania i odprowadzania z niej ścieków.
12 stycznia 2021
Włazy i studzienki kanalizacyjne
Bardzo ważnym elementem uzbrojenia sieci kanalizacyjnej są studzienki rewizyjne zabezpieczone we włazy. Z jednej strony łączą się z poziomą konstrukcją, jaką jest system rur kanalizacyjnych, z drugiej zrównuje się z nawierzchnią.
5 stycznia 2021
Co warto wiedzieć o instalacji wodno-kanalizacyjnej?
Instalacja wodno-kanalizacyjna to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę nieruchomości oraz zgromadzania i odprowadzania z niej ścieków.